Sözleşmeli Er Erbaş Şartları

Son tasarı ile sözleşmeli askerlerden istenilicek şartlar açıga kavuştu. Sözleşmeli er ve erbaş adayları, ön sözleşme ile askeri egitime başlıyacak. bu eğitimi başarı ile geçenler ise sözleşme imzalanarak işe başlıyacaklar.

Şartlar:

en az ilk okul mezunları
askerligini er/erbaş yapanlar
terhis olalı 3 yılı aşmayanlar
26 yaşından gün almayanlar bu işe başvurabilicek.


Türk vatandaşı olmak
sağlıklı olmak
yapılıcak fiziksel testleri geçmek
güvenlik soruşturmasını geçmek


Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak. Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; "devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak gibi suçlardan mahkum olmamak. Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkum olmamak.


Ön sözleşmeden sonra egitim alacaklar ve egitimi başarıyla geçenler 4 yıldan fazla olmamak şartı ile en az üç yıllık sözleşme ile işe başlayacaklar.


Sözleşmeli erlikte en az 2 yılını tamamlayanlar, kadro görev yeri uygunsa liyakat durumu da dikkate alınarak sözleşmeli onbaşılığa, sözleşmeli onbaşılıkta en az 2 yılını tamamlayanlar da kadro görev yeri uygunsa, liyakat durumu da dikkate alınarak sözleşmeli çavuşluğa geçirilecek.


Sözleşmeli erbaş ve erler, her sözleşme süresinin sona erme tarihinden en az 3 ay önce sözleşmeyi yenileyeceklerine dair yazılı bildirimde bulunmadıkları takdirde sözleşme kendiliğinden sona erecek.

Sözleşmeli erbaş ve erler, sözleşme süreleri sona ermeden sözleşmelerini tek taraflı olarak feshedemeyecek. Sözleşmeli erlerin acil durum olmaz ise her yıl 45 gün izin alma hakkı olacak.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder